Za letalo

Nara¹èajoèa stopnja bivanja nas pogosteje jede obroke zunaj doma. Bari, restavracije in kavarne s hitro hrano so izjemno priljubljeni, zlasti med mladimi. Hamburgerji, pomfri, kebabi so priljubljene jedi mnogih ¾ensk. Poèasi se ustavljamo v prostorih, moderne kavarne so zelo priljubljene, kjer lahko preverimo ¹tevilne okuse kave in èaja, pojemo kos pogaèe ali sladoleda.

Èe ¾elimo na obisku pre¾iveti trenutek, smo izbrali najbolj¹e restavracije, ki ponujajo tradicionalne poljske jedi, pa tudi kozice in su¹i. Dobro vzdu¹je, prijetna soba in lepo ¾ivljenje je priljubljen naèin pre¾ivljanja prostega èasa. Pogosto postajamo tudi zajtrk v mestu. Picerije, bari s kitajsko hrano so neloèljiv element priljubljenih in modernih mest. Lahko se upremo kuhinjam iz celega sveta.Èe pa naèrtujemo restavracijo, da bi pritegnili kupce in prodali dobro hrano, moramo poskrbeti za opremo za gostinstvo. Vsak resnej¹i restavrator bo dobil èudovit pomivalni stroj in pivovarno, vedoè, da zaposleni izgubljajo èas za pomivanje posode. Dobre peèice in friteze so osnova dana¹nje kuhinje. Zahvaljujoè jim bodo znane jedi okusne, va¹i ljudje pa se bodo lahko osredotoèili na okus, pripravo in znaèaj jedi. Kuhalniki s paro bodo naredili na¹o kuhinjo mlado in ekolo¹ko, primerno za ljudi, ki huj¹ajo, in tiste, ki raje ¾ivijo zdravo. Nova oprema za gostinstvo nam bo pomagala prihraniti èas in denar, nas veseli znanih ljudi, na¹a restavracija pa bo postala priljubljena med strankami. Èe ¾elimo voditi dober, spodoben posel, moramo vlagati v pohi¹tvo in ljudi. Potem bodo na¹i gostje zlahka obiskali restavracijo, mi pa bomo razmislili o uspe¹nem podjetju.