Subvencije za razvoj foruma

Noseènost, sreèen porod in poznej¹i odra¹èanje otroka so najbolj pozitivne faze, ko ste vsi ljudje. Prihodnje matere se veselijo dneva, ko bodo sli¹ale srèni utrip zarodka. Za njih obstaja aktualen znak, da razvoj otroka poteka skozi pravi stil in jih na idealen naèin opozarja, da so pod srcem na¹ega prihodnjega ljubljenega potomca. Drage bodoèe matere, ne izpostavljajte se stresu, èe zdravnik pri prvem ultrazvoku ni sli¹al srènega utripa va¹ega otroka. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja so spremembe zelo enostavne, praktièno èez noè, prvi srèni utrip pa je treba dodatno sli¹ati ¾e 21. dan noseènosti.

Na zaèetku otrokovo srce ne spominja na organ, ki nam je znan. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja je to le vrsta cevi, ki èrpa kri. Medtem, ko bo 14. teden noseènosti, bo otrokovo srce dovolj pomembno (6 mm, da jih bo bogato videti v iskanju ultrazvoka. Na ¾alost bo ¹e vedno premajhen, da bi lahko ocenil njegov pravi razvoj. Da bi pravilno ocenili razvoj otrokovega srca, bo treba poèakati do 20 tednov noseènosti, èe srce nerojenega otroka dose¾e velikost 20 mm.

Èe i¹èete sli¹ati utripanje srca, bo to mogoèe ¾e okoli 11. tedna noseènosti in le s pomoèjo specializirane opreme, ki je v èasu, ko se proces pretoka krvi pretaka v zvok. Pravilen srèni utrip, medtem ko ohranjate stetoskop, je dodaten ¹ele po prehodu 18. tedna noseènosti. To je vredno èakati na to fazo - ne boste pozabili na prvi srèni utrip na¹ega bodoèega otroka.

V celotnem obdobju noseènosti, plod krvi ni dosegel pljuè otroka. Torej je bil znak za uèenca otroka, da ¹e ni èasa za individualno dihanje, temveè se je osredotoèil na pravilen razvoj organov. Da, otrokovo srce se bo razvilo ¹ele ob dostavi. Od tega dne bo poslu¹anje fetalnega srènega utripa vedno zakonito. Vse kar morate storiti je, da ne¾no nanesete uho na otrokove prsi.