Storitve informacijske tehnologije za najemnike

Partnerska mre¾a Comarch temelji na eni najlep¹ih partnerskih idej na svetu. Comarch Partnerji vkljuèujejo tudi 900 podjetij iz na¹e celotne. Bili so neposredno izbrani, obièajno od veè kot ducat zaposlenih. Podrobno so bili izbrani, da bi potencialnim strankam zagotovili naj¹ir¹o paleto storitev IT.

http://salonkama.pl/sihealthymode/vivese-senso-duo-oil-2-ucinkoviti-priprave-za-izpadanje-las/

Comarch na¹im mo¾em v obratu med drugim ponuja:- poklicna in pomembna usposabljanja,- storitve pri doseganju strank,- pomoè z vidika regionalnega skrbnika, \ t- podpora promocijskim dejavnostim, \ t- ogla¹evanje na lastnih spletnih straneh in v okolici www,- mo¾nost uporabe sredstev na¹ih strokovnjakov.Partnerji s potrjenimi kompetencami so postavljeni na poseben prodajni zemljevid Comarch Affiliate programa. Stopnja prepoznavnosti na zemljevidu je odvisna od stopnje komercialne aktivnosti doloèenega partnerja in od doseganja specifiènih prodajnih meril.V naèrtu sprejema Comarha in njegovega mo¾a, da se dogovorita za sestanek s predstavnikom podjetja, vzemite poobla¹èeni izobra¾evalni cikel v dosegu izdelkov Comarch in podpi¹ite koristno pogodbo za pomoè.Vredno je postati partner Comarch, saj so metode podjetja ¹e vedno najbolj izbrana poslovna re¹itev na Poljskem, partnerstvo pa je èisti dobièek, ki ustreza prizadevanjem in praksam, ki jih uvaja. Comarch ponuja tudi posebne kompetenène poti, tj. Program za razvoj zaposlenih partnerjev, ki gradijo skupnost zaposlenih v Comarchu.Prva faza za zaèetek sodelovanja je izpolnitev prijavnice, ki jo prejmete na kartici www.comarch.pl. Vse kar morate storiti je, da vnesete svoje osebne sposobnosti in davèno identifikacijsko ¹tevilko podjetja. Zaposleni v podjetju se bodo sestali z zainteresiranimi stranmi, da bi razpravljali o pogojih sodelovanja.