Standardi za zascito pred eksplozijami

Oznaka EX je zavestna oznaka, zaščita pred eksplozijami, ki je podprta za naprave in zaščitne metode, t.j. fragmente in dele.

V sistemu z velikimi neskladji z varnostjo na ozemljih Evropske unije je bilo mnenje o poenotenju obstoječih vrednot v eni od držav članic. Enotne pravice so omogočile veliko lažji in močnejši pretok blaga med državami EU. Tako imenujemo Direktiva o novem pristopu, ki se je pojavila kot ključna rešitev za izboljšanje sodelovanja med državami članicami.Za eksplozivne atmosfere in naprave, ki so naročene v sodobnih okrožjih, je treba navesti dve osnovni direktivi ATEX (iz francoske atmosfere Explosible:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23.03.1994 kot poenotenje zakonov držav članic v zvezi z opremo, stroji in zaščitnimi sistemi, ki so namenjeni za objavo v bližini nevarnosti eksplozije, \ t- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne želje na področju varovanja in varnosti zaposlenih na mestih, kjer lahko pride do nevarnosti eksplozije.Vsako živilo EX mora biti ustrezno označeno in opraviti vrsto testov, ki morajo odpraviti vse tovarniške napake na načrtu. Direktive Evropske unije, ki jih je Poljska sprejela leta 2003, strogo označujejo in določajo pravila proizvodnje in označevanja te vrste opreme.Tu lahko najdete točko Atex.