Simptomi med noseenostjo

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitejše sredstvo za izgubo teže

Iz ¹ol v skupini, s televizije, spletnih forumov, èasopisov in intervjujev z mami / babicami - ugotovimo, kateri simptomi noseènosti. Vemo, da ker ni meseènih krvavitev, trenutni trenutek opravi test noseènosti. Ko je test sreèen, je èas, da prièakujemo omotico, lakote in predvsem slabost in bruhanje. Ne verjamemo preveè v to, vèasih smo dovolj, da priznamo, da obstaja mo¾nost, ko ¾enska ni v sindromu ne¾elenih uèinkov noseènosti. Verjetno so daleè nizke. Kaj se sploh ne zgodi, obstaja splo¹no preprièanje, da èe ni obdobja slabosti, to pomeni, da bo kmalu veè otrok. Kaj pa s starimi, ki so nestandardni znaki noseènosti? In katere lahko predstavljajo?

Prehranska hrepenenje - Ne govorim o sendvièu z namazom iz slivov, kumaricami in jajènimi pastami. Vèasih ima noseèa ¾enska tako imenovano neprijetno hrepenenje, ki povzroèa nepremagljivo potrebo po u¾ivanju neu¾itnih izdelkov. Torej, na primer, sendviè z marmelado, kumarice in jajène paste, obilno vlije s tekoèim milom. Pojav tak¹nih simptomov zahteva takoj¹nje posvetovanje z zdravnikom.Spremembe v ustih - vèasih pride do tega, da noseènice ne¾no nabreknejo dlesni in krvavijo med ¹èetkanjem. V tak¹nih primerih bodo pogostej¹i obiski potrebni ne le ginekologu, ki vodi noseènost, ampak tudi zobozdravniku.Urinska inkontinenca - prviè zato, ker veliko pijete. Drugiè, ker je va¹ mehur v poveèani maternici "vsaj" 2 kg majhnega bitja. Namesto tega ne morete storiti nièesar v tem trenutku, dobra re¹itev je le, da se opremite s profesionalnimi higienskimi vlo¾ki (kot so blazinice za odrasle in greste v kopalnico, ker lahko shranjevanje urina v kombinaciji s ka¹ljanjem ali smehom povzroèi neprijetne posledice.Smrèanje - krivda za to je otekle nosnice, ki ne vplivajo le na vtis nenehno polnjenega nosu in majhnih krvavitev, ampak tudi ponoèi. Ni tako kratko. Zahvaljujoè temu vas bo va¹ mo¾, ki je do sedaj skoraj vsako noè zbujal s svojim smrèanjem, opazil, ko ste se poèutili in kaj ga je preseglo.Ko¾ne spremembe - gre za druge made¾e na obrazu in vratu, tudi o pajkih, ki se lahko pojavijo na vseh ko¾nih ostankih telesa. Melanin je odgovoren za tak¹ne spremembe, ki nam v normalnih razmerah dajejo lep ton ko¾e (ali katerega koli njegovega znaèaja, èeprav lahko njegova pretirana proizvodnja v èasu blagoslovljene dr¾ave spro¾i nestandardne spremembe in sadje doma iz najèistej¹ih grozot. Ne zanima me pa. Vse te spremembe bodo potekale v poznej¹ih fazah noseènosti ali najkasneje po porodu. Èe se spremembe barv preveè in neprijetno pojavijo pri ljudeh, vlagajte v prah in pravilno pokrijte temelje. Svetlobne lepotne nege uèinkovito prikrivajo vse pomanjkljivosti.Nespeènost - zelo te¾ko je, ker nas drugi obroki poudarjajo, da je noseènost »nov trenutek, ko lahko spimo«.

Tudi simptomi noseènosti, tipièni, kot tudi trebuh, ki je ¹e vedno zelo uèinkovit, onemogoèajo spanje. Na ¾alost verjetno ni naèina, da bi se spopadli z nespeènostjo, ki se je pojavila (pod nobenim pogojem ne morete premakniti s tabletami za spanje!. Morate se navaditi nanj. Seveda pa, ko in prej, ti simptomi izginejo tudi pri porodu. Teoretièno. Kako lahko poleg standardnih simptomov noseènosti obstajajo ¹e drugi, vèasih sme¹ni, vèasih malo manj. Toda brezsumno na splo¹no, noseènost je veliko zadovoljstvo, da si ¾enska, mi ne pu¹èa niè novega, le da ti ¾elim, dragi prihodnji mami, sonèna in stalna noseènost, pa tudi sreèno vzgojo prihodnjih potomcev.