Posnet toplotna cena 5v fiskalni tiskalnik

https://ecuproduct.com/si/biostenix-sensi-oil-new-biostenix-sensi-oil-protistrup-do-tezav-s-sluhom/

Kaj toèno je jed, ki se imenuje fiskalni tiskalnik in kaj je ¾ivljenje te institucije? Poskusimo premisliti in malo razumeti to temo.

Na splo¹no je finanèni tiskalnik predvsem naprava za bele¾enje prihodkov, ki izhaja iz maloprodaje. Ta registracija je dejansko narejena za namene davène poravnave. Gre za tako imenovano dohodnina tudi za DDV. Da bi bil fiskalni tiskalnik vkljuèen v sklop za omenjeni namen - v ¹ir¹em soglasju s èrko zakona - mora biti tako homologiran.

V nasprotju z blagajno fiskalni tiskalnik ne more delovati popolnoma neodvisno. Povezan mora biti z raèunalnikom. Delovanje tega stroja je tako registracija kot tudi izpis potrdil. Prav tako je treba opozoriti, da fiskalni tiskalnik vstopa v shrambo tako imenovanih raèunalni¹kih sistemov prodaje. Tukaj lahko na primer omenimo blagajne POS. Omeniti moramo, da za registracijo potrdila na fiskalnem tiskalniku lahko uporabimo - v vsebinsko - raèunalni¹kem programu, ki lahko spretno nadzoruje tiskalnik z vmesnikom RS-232 ali USB. Kljuè obstaja in programi, ki uporabljajo fiskalne tiskalnike, ne potrebujejo odobritev. Medtem je komunikacijski protokol odprt za vse. Njegovo priljubljenost lahko vidite na karticah proizvajalcev tiskalnikov.

Naj vas spomnimo, da je vsak prodajalec, katerega prejemki so bili odliènej¹i od mejne vrednosti, ki ga je natanèno doloèil NB Ministrstvo za finance, dol¾an veljavno registrirati prodajo na drobno in preiti na zadnji fiskalni znesek ali fiskalni tiskalnik.

Brez dvoma, fiskalni tiskalnik natisne posebne fiskalne prejemke za stranke. To ni vse. Ker jih na kontrolnem kolutu natisne dodatno (npr. Potrdila. To so podatki za arhiviranje. Seveda mora biti natisnjeno potrdilo - in zagotovo po prodaji - izroèeno stranki. Prodajalce, ki so bili izdelani na kontrolnih zvitkih, bi moral prodajalec spo¹tovati sam. To je toèno pet let. Hkrati pa se je treba spomniti na drugaèno dejstvo: ¾e veè let se prièakuje, da bo kopija natisnjenih besedil shranjena v svojih elektronskih znaèilnostih. Kmalu po zakljuèku vsakega prodajnega dne ostaja uporabnik, da to stori na blagajni. dnevno poroèilo - fiskalno.