Nevarnosti eksplozije in po ara

https://rev-mind-plus.eu/si/Revitalum Mind Plus - Učinkovit način za hitro učenje in znebiti stresa!

Workaholizem je dobra du¹evna odvisnost. Seznanjen sem s stalno potrebo po doseganju na¹ih ciljev, ki zanemarjajo dru¾ino, prijatelje, poèitek in spanje. Seveda je stvar pijaèa iz elementov ¾ivljenja vseh zaposlenih. Zato je deloholizem nekak¹na odvisnost, ki ne komunicira z zadrego. Ali jih prepoznate doma?

Delavnost se odlikuje po veliki potrebi po vsakodnevnem delu. Bolniki vsak prosti trenutek obravnavajo kot ubit èas. Nato do¾ivijo nelagodje in slabo razpolo¾enje. Pogosto ostanejo v preprostih pisarnah po urah in praznikih ter praznikih. Zato zanemarjajo dru¾ino, partnerji nimajo zabave in ne razvijajo svojih strasti in interesov. Zelo pogosto spremljajo kronièni glavoboli, slabost, utrujenost in dejstva s koncentracijo in spanjem.

Da bi olaj¹ali zdravljenje, je vredno najti vzrok za to te¾avo. Obièajno so odvisne od tipiènih perfekcionistov. Imajo veliko ambicij in morajo narediti vse odlièno, zelo dobro, brez pomanjkljivosti. Mnoge ¾enske imajo tudi to, da se deloholizem lahko pome¹a z obèutkom pomanjkanja vrednosti. Odvisniki so morda v zgodovini pogosto imeli materialne te¾ave, zato so danes odvisni od tega, kako pravilno uporabiti na¹e delo za dvig zaslu¾ka.

Workaholizem, tako kot vsaka psiholo¹ka odvisnost, ustvarja znane negativne uèinke. Ena izmed njih je, paradoksalno, zmanj¹anje uèinkovitosti in produktivnosti. Delavci so preobremenjeni z nenehnim opravljanjem svojih dol¾nosti, zato se ne zavedajo dogodiv¹èin sedanjosti, da res izgubijo veliko èasa, na primer omenjajo umetnost in razmi¹ljajo o vsaki nalogi. Najslab¹i ne¾eleni uèinek je izgubiti nadzor nad na¹im ¾ivljenjem, zato morajo odvisniki nujno opraviti pravo psihoterapijo.