Medu

Moja neèakinja ceni igranje z lasmi, dni jo lahko kaplja¹ in preèe¹lja¹. Hkrati pa je resnièno vsrkano, da èe hoèem, da bi bilo videti popolno, je mogoèe narediti eno pletenico ducat ali veèkrat, ves èas obleèi pripomoèke za lase, ali jih zatièi. Najraje ima ¹olska oèala in jih naèrtuje. Njena nova kreacija Kraljice krikov pa je bila izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. Mama je sprva imela majhne pletenice z loki. Èez trenutek je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, ne ¹e enkrat. Veliko bom naredil v kljuèavnicah .... tako da se je zaèelo. Petin¹tirideset minut overclockinga in njihove uspe¹nosti. Izgledala je èudovito kot velika kraljica. Vendar, ko se enako dogaja z aristokracijo, se je hitro spremenila. Ne skrbite, da je na zaèetku uèenja opravilo manj kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je zvenelo veliko kot "nieeee, ne maram ga, ker ne spominjam kraljice, kaj ji veliko daje." Zahtevala je novo prièesko, lasje so bili obrezani v zavedanju polnjene koke. Na poroki, seveda, kot je ustvarila zgoraj, smo zdaj spretni v upogibanju njenih las, nato pa nam je zadnji hitro popolnoma od¹el. Njena mama iz neke strani mene iz nove in v dvajsetih minutah je bila ustvarjena.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta