Konkurenca na raeunu

Pogosto sli¹imo o delovnih mestih, ki na koncu navedejo ljudi, da morajo sprejeti potrdilo iz trgovine. Vendar pa za povpreèno hrano za kruh ta raèun ali njegova napaka ni pomembna. Navsezadnje bo plaèal enak znesek za nakupovanje, ne glede na to, ali bo vzel potrdilo ali ne. Vendar je za ta drugi del, tj. Prodajalca in dejansko lastnika trgovine, to velika razlika. Z izdajo potrdila o nakupu se nakup kupca poravna pri davènem uradu.

Obveznost izdaje potrdilaÈe pa tega prejema ne porabi, bo prihranil denar, ker ne bo mogel opraviti nakupa, in ves denar, ki ga bo porabil uporabnik, bo pri¹el v ¾ep. Ta naslednja mo¾nost ni odprta in odprta. Zato je obveznost, da mora biti blagajna v trgovini locirana. Vse mo¹ke nakupe in zahteva za izdajo potrdila kupcu bi morali sploh navesti v zadnji blagajni. Lahko se zgodi, da bo nakupovalni posel obvladoval iz finanènega naslova, ne da bi se pojavil ob istem èasu, in v obdobju, ko ne bomo izdali potrdila ali ¹e slab¹e, ne bomo kupili na blagajni, bomo imeli velike te¾ave. Grozi za isto zelo dragoceno denarno kazen, ne samo za lastnika trgovine, ampak tudi za prodajalca. Zato bi morali imeti, da pri poslovanju v trgovini nas zanima obveznost udarca v znesku, tudi èe je bil delodajalec usoden in je bilo naroèeno drugaèe. V primeru in¹pekcijskega pregleda bo prodajalec tudi dosledno odgovoren za nepo¹teno ravnanje.

Izogibanje davkomOb predpostavki, da je ta trgovina, morate vedeti, da morate v njej poiskati fiskalni ¹tevec. Blagajna je v interesu resnièno potrebna, kot material, ki ga bomo zagotovili. Brez njega, tudi brez drugega podjetja, ne obstaja. Zelo registrirani prejemki v doloèeni trgovini, bolj natanèni potrdila o skladi¹èenju in kaj se dogaja, veè plaèila davka. Kljub temu pa ni razlage za pomanjkanje ¾rebèarskih raèunov. Davke plaèujejo vsi in vsi so ocenjeni pri davènem uradu. In res davki za vpliv niso tako lepi kot mo¾na kazen za nevraèanje fiskalnega zneska. To je pravzaprav velika cena glob, zato ni vredno tvegati. To lahko resnièno naredimo pri prevzemu davka.

Izbira dobre blagajnePomembno je zagotoviti, da je blagajna potrebna za va¹o trgovino, ker je izbira blagajn visoka. Obstajajo razliène fiskalne blagajne. Izberemo pravega glede na naravo in moè trgovine, ki jo bomo vodili. Èe bo rastlina veè prodajalcev, bo potrebno veliko blagajn in tako daleè proè blagajne. V naèrtu, da bi na¹li ustrezno fiskalno napravo, je vredno iskati razlièna mnenja na internetu z vnosom gesla iskalnika "blagajna".