Izposoja fotografske opreme v var avi

BagProject je e-poslovanje, ki ponuja vozièke za shranjevanje, mize za bazarje, potovalne kovèke, nakupovalne vozièke, nahrbtnike in kolesa. Vsi prodani izdelki so pripravljeni iz materialov najvi¹je vrednosti. Njihovo izkori¹èanje je primitivno in praktièno. BagProject se lahko sestane z ekipo strokovnih strokovnjakov. Izdelki, ki so udobni za prodajo, u¾ivajo s svojo sodobnostjo in udobjem uporabe. Ponujene otro¹ke vozièke, nahrbtnike ali mize so oznaèene z visoko obstojnostjo. Za naroèila nad 200 PLN je dostava zagotovljena brezplaèno. Pri plaèilu z banènim nakazilom je cena 12 PLN, zaraèuna pa 13 PLN. Vsako negotovost bodo odpravili zaposleni v podjetju. Lahko se obrnete od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. Doloèiti morate samo vrsto materiala. V zbirki ima trgovina na primer vozièek za blago. Idealen za prevoz te¾kega blaga, ki tehta do nekaj deset kilogramov. Uporabljajo jo posamezniki, turisti ali podjetniki. Trgovina ponuja tudi trpe¾ne komercialne mize za prodajo materialov na trgu. Mobilno, dobro se ¹iri, slu¾i veè let. Zbirka zelo dragocenih potovalnih vreèk razliènih velikosti, barv ali oblik. V ta namen so poleg nakupovalnih avtomobilov na voljo tudi pisane nakupovalne torbe. Veliko paleto privlaènih slik in barv. BagProject ponuja trajne ¹portne nahrbtnike za potovanja na dolge razdalje. ©e vedno so idealni za hitre izlete v center. BagProject zagotavlja individualen odnos do nekega èloveka in veliko profesionalnost.

Glejte: vozièek za plo¹èad