Dolznosti lastnika stanovanja zadruge

Kot veste, tovarna vsakemu lastniku, ki odpre tako hišo, prinaša zelo velike prihodke. Vredno je razmisliti o obveznostih lastnika do vodenja tovarne. Najpomembnejša dolžnost lastnika tovarne je zagotoviti varnost vsakemu zaposlenemu, ki živi v taki tovarni. Zato vsi stroji, kot tudi vsa polja v tovarni, želijo biti dobro preskušeni in zavarovani z vidika varnosti.

Pijače iz najpomembnejših delov, ki jih mora lastnik dati svojim ljudem, so eksplozijska varnost. Kot vemo, so med delom potrebne različne gorljive snovi, ki prehranjujejo organizacije. Da so takšne snovi na koncu začele izhlapevati, na primer zaradi poslabšanja takšnega stroja, je tveganje za začetek zelo veliko. Zato je lastnik tovarne odgovoren za to, da redno išče vse organizacije v tovarni, kot tudi ustrezno skladiščenje snovi, škodljivih za zdravje in človeka. Tako mora tovarna izpolniti vse zahteve, določene v poljski zakonodaji, tako da je lahko odprta za upravljanje proizvodnje. Zaposleni lahko sedijo in sprejemajo le na fiksnih mestih. Če bi redni pregledi pokazali, da obstaja nevarnost za dom in zdravje delavca v tovarni in je verjetno srečanje, bi bila tovarna vključena v točko prilagajanja vsem varnostnim zahtevam. Vse to mora nadzorovati lastnik tovarne. Zato ni dovolj, da zaposlenim zagotovimo ustrezno plačo in dobiček iz njihovega položaja. Najprej in predvsem je pomembna beseda zaupanja v umetnost, ki ji pripadajo vsak dan. Veliko znakov je zagotovo uporabilo vse varnostne zahteve, če poljski dobri predpisi niso pričali zanje. Torej je seveda pomembna tudi vloga države pri preverjanju vseh možnih tovarn in preverjanju njihove varnosti. Predvsem si mora lastnik tovarne prizadevati za zagotovitev varnosti vsakega stanovalca v tovarni. Obstajajo zadnje zelo pomembne.